7 december 2022 09:30Nalen

BioDriv Tinget 2022

Varmt välkommen till BioDriv Tinget som är en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte!

Konferensen genomförs i år både på Nalen i Stockholm och digitalt.

Anmäl dig idag

Var: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm och digitalt
När: 7 december 2022
Tid: 09.30–17.00
Kostnad: I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare projektet Fossilfritt 2030

Anmäl dig här senast 1 december för deltagande på plats. För digitalt deltagande senast 6 december. Du som vill delta digitalt kommer kort innan konferensen äger rum få ett mejl med länk för att delta.

Ett urval av konferensens talare

Jessica Alenius
Vd Drivkraft Sverige

Läs mer

Kjell-Arne Ottosson (KD)
Miljö- och klimatpolitisk talesperson Kristdemokraterna

Läs mer

Rebecka Bergholtz
Analytiker på Energimyndigheten

Läs mer

Ulrika Heie (C)
Ordförande Trafikutskottet

Läs mer

Magnus Karlström
Redaktionschef OmEV

Läs mer

Unn Harsem (C)
Regionråd för regional utveckling och miljöfrågor Region Uppsala

Läs mer

Monica Johansson (S)
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Sörmland

Läs mer

Jan-Olof Olsson
Handläggare enheten för försörjningsberedskap MSB

Läs mer

Eva Sunnerstedt
Chef Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad

Läs mer

Anders Mathiasson
Ordförande European Biogas Association

Läs mer

Charlotte Blomberg
Kommunikationsansvarig Vätgas Sverige

Läs mer

Björn Fredriksson Möller
Senior Business Developer & Public Affairs St1 Biogas

Läs mer

Gustav Rogstrand
Enhetschef process- och miljöteknik RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer

Linnea Lindhé
Hållbarhetsutvecklare Eskilstuna kommun

Läs mer

Anders Johnson
Författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia

Läs mer

Jesper Johansson
Ordförande Gröna Mobilister

Läs mer

Jenny Landernäs (M)
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden Region Västmanland

Läs mer

Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling Sveriges Allmännytta

Läs mer

Mats Eklund
Professor industriell miljöteknik Linköpings universitet och föreståndare Biogas Solutions Research Center

Läs mer

Johan Wideman
Vd Processkontroll Green Technology

Läs mer

Kaj Wågdahl
Ordförande Eskilstuna Biogas

Läs mer

Marcus Bergman
Överstelöjtnant i teknisk tjänst Försvarsmakten/Insatsstaben

Läs mer

Carlos Pettersson
Enhetschef Energikontoret Region Jönköpings län

Läs mer

Felix Ockborn
Hållbarhetsstrateg Tyresö kommun

Läs mer

Theo Nyberg
Projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Michael Wallis Olausson
Vice President Scandinavian Biogas

Läs mer

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst

Läs mer

Martin Ahrne
Sakkunnig elektrifiering & biodrivmedel (vice vd) BioDriv Öst

Läs mer

Program

Tiderna är cirkatider.

09.00
Kaffe och registrering på plats

9.30
Välkomna!
Gustav Rogstrand, Research Institutes of Sweden, RISE, vice ordförande i BioDriv Öst.

Inledning dagens moderatorer 
Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst, och Martin Ahrne, vice vd BioDriv Öst och sakkunnig elektrifiering och biodrivmedel.

Lägeskoll – hur ligger östra Mellansverige till i omställningen?
Elnät, laddstolpar, tankställen och produktion av biodrivmedel. Vad säger statistiken och hur ser den regionala utvecklingen ut framöver?

EU-utblick – hur påverkar EU omställningen?
Det som händer på EU-nivå börjar få en allt större påverkan på transportsektorns omställning i Sverige. Vad har redan beslutats och vad ligger på bordet inom Fit for 55 – EU:s plan för en grön omställning.

Erfarenheter från verkligheten – myt eller sanning?
Olof Gunnarson, sakkunnig energifrågor BioDriv Öst – funkar det att köra elbil utan hemmaladdning? 
Anna Sandhammar, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Jönköping –  funkar det att bo i Östergötlands glesbygd och köra elbil?

Stärkt krisberedskap och förnybara drivmedel
Coronakrisen, kriget i Ukraina och de stigande energipriserna har tydliggjort vikten av en stärkt krisberedskap. Även i ett totalförsvarsperspektiv fyller försörjningstrygghet på drivmedel en nyckelfunktion. Hur ser beredskapen ut i dag och hur behöver den förändras i takt med omställningen till förnybara drivmedel? I en rad föredrag och samtal blir vi guidade genom det aktuella läget, framtidsspaningar och konkreta tips i transportsektorns omställning.

Marknadsanalys och beredskap för drivmedel
Rebecka Bergholtz, analytiker Energimyndigheten – marknadsanalys, omvärldsbevakning och beredskapsfrågor på olje-, gas- och drivmedelsmarknaderna. Vad kan vi förvänta oss på kort och lång sikt inom transportsektorn framöver?

Så här stärker vi krisberedskapen!
Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige - vad innebär de stora förändringar som aviserats inom reduktionsplikten och vad innebär förslaget till en nationell plan för trygg mobilitet?

10.50
Paus – förmiddagsfika och mingel i utställningen på plats

11.20

Efterföljande panelsamtal med:
Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige 
Rebecka Bergholtz, analytiker Energimyndigheten
Marcus Bergman, Överstelöjtnant i teknisk tjänst Försvarsmakten/Insatsstaben

11.35
Inspel från omställningens superhjältar
Projektdeltagarna i det storregionala projektet Fossilfritt 2030 visar upp sitt arbete och framgångsfaktorer i omställningen.

11.45
Lunch

12.45
Krisberedskap och omställning i samhällsviktig verksamhet
Jan-Olof Olsson, senior handläggare på enheten för försörjningsberedskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB vad är viktigt att tänka på i omställningsarbetet för att få resilienta system för drivmedelsförsörjning?

13.00
Hur ser politikerna på transportsektorns omställning?
Unn Harsem (C), regionråd för regional utveckling och miljöfrågor Region Uppsala – krisberedskap och innovation genom vätgas i Uppsala.
Monica Johansson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Sörmland – regional utveckling i synergi med transportsektorns och industrins omställning.
Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden Region Västmanland – stärkt krisberedskap genom regional produktion av förnybara drivmedel.

13.20
Utdelning av årets Biogasutmärkelse
Ulrika Heie (C), ordförande Trafikutskottet är prisutdelare och ger inspel från rikspolitiken.

Samtal med de nominerade
Logistikföretaget Frigoscandia
­– Anders Orwinger, hållbarhetschef
Investeringsstödet Klimatklivet
 – Nanna Wikholm, enhetschef samhällsplaneringsenheten & Anna Bredberg, enhetschef klimatklivsenheten för transport
Kommunalförbundet Vafab Miljö
 – Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör & Per Möller, vice ordförande

13.45
Omvärldsspaning inom biogasens utveckling
Vikten av en stärkt energisäkerhet har uppmärksammats på EU-nivå och intresset för biogas har ökat kraftigt. Vad är på gång inom EU och hur ser läget ut för den svenska marknaden framöver?

Anders Mathiasson, ordförande European Biogas Association, EBA

Efterföljande samtal med:
Anders Mathiasson, ordförande European Biogas Association, EBA
Johan Englund
, Public Affairs Manager Gasum
Björn Fredriksson Möller, Senior Business Developer & Public Affairs St1 Biogas
Erik Nordell, produktansvarig flytande biogas Svensk Biogas
Michael Wallis Olausson, vice president Scandinavian Biogas

14.05
Omvärldsspaning inom vätgas och elektrifiering
Magnus Karlström, omvärldsanalytiker Energimyndigheten och redaktionschef för nyhetsbrevet omEV. Sedan 2010 har Magnus arbetat med dagliga omvärldsanalyser inom området elfordon. Vad kan vi förvänta oss på marknaden i Sverige och globalt? Vilka är hans rekommendationer i omställningsarbetet?

Efterföljande samtal med:
Magnus Karlström, omvärldsanalytiker Energimyndigheten
Charlotte Blomberg, kommunikationsansvarig Vätgas Sverige – drivkrafterna bakom omställningen till fossilfritt

Så här ser regeringen på transportsektorns omställning!

Kjell-Arne Ottosson
, miljö- och klimatpolitisk talesperson Kristdemokraterna.

14.50
Bensträckare

15.00
Anders Johnsson  författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia guidar oss i omställningen.

15.20
Summering av moderatorer och presentation av efterföljande sessioner

Eva Sunnerstedt
, enhetschef miljöbilar i Stockholm
Micaela Nordin,
strateg Region Sörmland
Mats Eklund, Biogas Solutions Research Center

15.30
Paus – eftermiddagsfika och mingel i utställningen på plats

16.00
Parallella sessioner – endast en session fortsätter att sändas digitalt

Session 1: Så här uppnår vi fossilfria transporter till 2030!
(deltagande på plats och sänds digitalt)

Moderator: Eva Sunnerstedt, enhetschef miljöbilar i Stockholm

Carlos Pettersson, enhetschef Energikontoret Region Jönköpings län – slående resultat i den regionala biogasomställningen genom tydlig kommunikation och överenskommelse inom offentlig upphandling.

Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg Tyresö kommun – så här har åtta kommuner samverkat för att utveckla Södertörnsmallen – en guide i arbetet med klimat- och miljökrav i upphandlingar med utgångspunkt i DRIV-modellen. Felix berättar om arbetet och resultatet hittills.

Linnea Lindhé, hållbarhetsutvecklare Eskilstuna kommun – marknadsdialoger och miljökrav i anläggningsentreprenader, storsatsning på elfordon genom gemensamma upphandlingar och fordonsstripning. Linnéa berättar om flera olika aspekter i kommunens omställning.

Carl Ståhle, expert digitalisering och digital fastighetsutveckling Sveriges Allmännytta – så här kan Sveriges Allmännytta bli en drivande aktör i fordonsflottans elektrifiering. 

Clas Rydén
, chef fordonsservice Karlskoga kommun – med innovativa elfordon har vi skapat nya möjligheter inom social hållbarhet. 

Session 2: Biogas Tinget!
(enbart deltagande på plats)

Moderator: Mats Eklund, Biogas Solutions Research Center

Inledning och omvärldsutblick
Mats Eklund
, Biogas Solutions Research Center – omvärldsläget som gjorde biogödseln till en av biogasproduktionens viktigaste produkter

Kaj Wågdahl, ordförande Eskilstuna Biogas – ny anläggning i Eskilstuna kommun ska leverera stora mängder flytande biogas!

Lars Brolin, vd Nordic Gas solutions – Så här blir det rätt gasflak på rätt plats och supersnabb tankning till tunga fordon.

Theo Nyberg,
projektledare Svenska miljöinstitutet, IVL – nya stöd och möjligheter för bioCCS, så här kan våra biogasanläggningar bidra till ännu större klimatnytta! 

Johan Wideman, VD Processkontroll GT – Biogas 2.0.

Tidigare talare finns på plats och svarar på ytterligare frågor
Anders Mathiasson, ordförande European Biogas Association, EBA
Johan Englund, Public Affairs Manager Gasum
Björn Fredriksson Möller, Senior Business Developer & Public Affairs St1 Biogas
Erik Nordell, produktansvarig flytande biogas Svensk Biogas
Michael Wallis Olausson, vice president Scandinavian Biogas
Charlotte Blomberg, kommunikationsansvarig Vätgas Sverige

Session 3: Mår företagen bättre av att deras arbetstagare reser hållbart till och från arbetet?
(enbart deltagande på plats)

Moderator: Micaela Nordin, projektledare Region Sörmland 

Tillsammans med Gröna Mobilister och Mjölby kommun kommer vi under en timme att vrida och vända på den ovannämnda frågan. Vi får lära oss mer kring det faktiska bilåkandet och vinsterna med hållbar arbetspendling. Vi kommer få höra goda exempel på insatser där det offentliga och privata har samarbetat mot det gemensamma målet, om minskat bilåkande, och diskussioner om vad som händer med frågeställningen bortom alla projektslut.

Jesper Johansson, ordförande Gröna Mobilister Jesper har gedigen erfarenhet av att arbeta med att öka kunskapen kring, och främja implementeringen av, hållbar mobilitet och nya mobilitetstjänster på alla samhällsnivåer. Erfarenheter som han delar med sig av under denna session.

Mjölby kommun Våren 2022 samarbetade kommunen tillsammans med deras största arbetsgivare för att genomföra insatser som stärker en mer hållbar arbetspendling. En representant från kommunen kommer berätta mer om resultatet och lärdomar.

17.00
Slut

Huvudfinansiär

I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare projektet Fossilfritt 2030

Om projektet

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, sex regioner och ett fyrtiotal kommuner.

Projekten pågår under 2020–2022 och finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och projektens medverkande parter. Läs mer om projekten här.

Kontakt